Profetior

Be med Oss

Här har vi samlat en del profetiska tilltal som har kommit till vår kännedom genom åren. Givetvis skall alla profetiska tilltal prövas enligt Bibeln (1 Tess  5:20-21).

Profetiska budskap för Sverige

”I samband med ett möte i Jordanien 1996 fick Birger Skoglund med fru mottaga ett profetiskt budskap av en arabisk kristen. Första delen som var ett personligt budskap till Skoglunds, frambars på knagglig engelska. Men då budskapet bytte till väckelse över Sverige, övergick profetian till klanderfri svenska. Av deras samtal efteråt framgick att araben inte kunde någon svenska alls, och att han dessutom inte ens klarade av att skilja mellan Sverige och Schweiz. Budskapet ljöd:

Så säger Herren din Gud. Gå hem till ditt land och hälsa allt mitt folk att jag Herren har tänt en eld som brinner från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr samt från Göteborg i väster till Stockholm i öster.Du får inte längre säga som du så ofta sagt förut, att det kommer en ny tid! Nej hälsa allt mitt folk, att denna nya tid redan har börjat.


Syn av Daniel Viklund från Frälsningsarmén, under sommaren 2001.

Jag stod som en jätte mitt i Finland och såg in över Sveriges gränser, jag kunde urskilja det vackra landskapet från syd till nordspets. Högt över markytan såg jag en brinnande massa, den brann med en sådan intensitet att den var vitglödgad. Den låg över hela landet, jag förstod att det var en manifestation av Guds härlighet, hans närvaro. Det var väckelsens eld.
Under det att jag stod och iakttog detta eldstäcke tänkte jag på orden som Birger Skoglund fick med sig hem från Jordanien ”Jag har tänt en eld från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder från Stockholm i Öster till Göteborg i väster.”
Orden ’jag har tänt’ fick en helt ny betydelse. Jag fylldes av en våldsam smärta i anden och tänkte – Vad gör elden där uppe? Den borde vara nere bland folket!
I samma stund som den tanken slog igenom mig så hördes ett rop. Det var inget jubelrop utan ett utdraget smärtsamt rop. Ropet kom från någonstans i mellersta Småland. När ropet ljöd släppte en stor del av eldsmassan från sitt fäste och föll ner över platsen varifrån ropet ljudit och hela markytan omvälvdes av elden.
Nästa rop kom högt uppifrån Norrland, samma sak hände och elden föll över platsen som ropet kom ifrån. Sedan kom ropen så tätt att jag inte hann att urskilja platserna. Innan synen bleknade bort kunde jag se att största delen av Sverige brann i Guds eld.
Så hörde jag Herren tala: Det är de som ropar om elden som får den. Sedan gav han mig orden ifrån Psalm 42 – Djup ropar till djup. Jag förstod att det inte handlade om röstvolym, utan om djupet av engagemang och självuppoffring i ropet.

+ Visa mer

Profetiska budskap om Skaraborg

Daniel Viklunds profetia under tältmötet i Jättene –söndagen den 23 juli 2006, kl 19.00

”Åh, Jag har talat, Jag har talat, talat, talat, säger Herren. Jag vill tala igen till Mitt folk!
Oh, det blåser upp, det blåser upp till storm, säger Herren, och det är Min Andes vind som ska blåsa på nytt.
Och Jag ska låta det nya vinet få flöda över Mitt folk i dessa bygder, säger Herren.
Ni har hört om det sista och det bästa vinet och ni ska få dricka av Min kärlek, säger Herren.
Och Ni ska få se hur Min nåd och Min trofasthet och Min godhet varar, säger Herren.
Åh, ni har upplevt den brinnande ugnens många vedermödor, men Jag är med er, säger Herren och ni ska få stå tillsammans med Mig i den sista tiden.
Ni ska få söka skydd hos Mig och ni ska få söka Min Närvaro som aldrig tidigare.
Jag kommer inte att göra någonting bortanför Min Närvaro.
Jag kommer inte att göra någonting utanför Min Närvaro.
Jag kommer inte att göra någonting där Min Närvaro inte bejakas, säger Herren.
Jag vill vara närvarande när Jag handlar, säger Den Evige.
Jag är Den Jag Är och när Jag kommer ibland er så kommer Jag ibland er som Den Jag är, säger Herren.
Det finns en ödmjukhet på denna plats, det finns ett hjärtats förkrosselse. Det finns en enkelhet i kärlek som har tagit Mitt hjärta, säger Herren. Och Mitt hjärta dras till denna bygd, Mitt hjärta dras just, just nu –i dessa dagar –på ett speciellt sätt.
Åh, du har stulit Mitt hjärta du Min brud, säger Herren –med en länk av kedja kring din hals och därför ska Jag låta dig länka samman brudeskaran –denna region skall länkas samman, säger Herren.
Åh, en stor brinnande skara.
Jag ska rensa ut det som är sjukt och det som är ofräscht, säger Herren.
Jag ska rensa ut all surdeg–allt det som inte syrar med Min Ande, säger Herren.
Jag ska upplösa, Jag ska upplösa så allt orent försvinner, säger Herren och Jag ska genomsyra Min Närvaro över dessa bygder och det ska gå framåt i segerton –ja, ni ska gå framåt som Mitt folk.
Åh, ni kommer att gå, säger Herren, ut på gator, ut i gränder –ni kommer att gå på Min ledning i den sista tiden, som aldrig tidigare.
Jag ska ge er mycket distinkta, mycket definitiva instruktioner ifrån himlen, säger Herren.
Och Jag ska låta varje människa få ett besök från den eviga världen säger Herren.
Jag har en plan, Jag har en väg. Jag känner vägen till varje hjärta i denna region.
Så tro på Mig om detta –tro mig att Jag känner vägen, säger Den Helige.
Om ni går på Mina vägar, så går ni vägarna som leder in i Mitt hjärta. Och om ni går på Mina vägar, så går ni på de vägar som leder in i folkens hjärta, säger Herren.
Åh, Jag vill att ni ska vända åter från religiösa återvändsvägar och ni skall låta de religiösa vägarna vara otrampade.
Ni ska gå vägarna i Min Närvaro–ni ska gå vägar i Min Närvaro, ni ska gå vägarna som når fram till folkets hjärta på den här platsen, säger Herren. Jag har redan låtit en folkrörelse börja ta plats -äga rum i städerna runt omkring.
Och Jag ska låta kraftig folkrörelse utvecklas i Skara, säger Herren. Och de ska få se förunderliga skeenden i Skara.
Jag ska ge Mitt folk favör.Jag ska ge Mitt folk tillträde. Jag ska ge Mitt folk ingång på orter där ni aldrig tidigare satt era fötter och ni ska vara med om att låsa upp nyckelpersonernas hjärtan. Och ni ska få se favör så ni kommer att gråta av tacksamhet inför mig, säger Den Helige.
Jag ska låta hela denna utvalda stad få vara i Min Närvaro.
Under vissa tider ska ni känna fysiskt, ni kommer att känna på luften ni andas hur Min Närvaro fyller hela staden.
Under vissa skeenden, under vissa tider, så kommer ni känna luften så mättad utav Mig, säger Herren.
Åh, säger Herren, åh, Jag ska göra anspråk på Domkyrkan så som aldrig tidigare, säger Herren.
Och Jag räcker ut Min Spira och Jag gör anspråk på Domkyrkan i dessa dagar, säger Herren.
Ja, anspråket ifrån himlen är mycket starkare än de religiösa, de mänskliga, de sekulariserade krafternas anspråk.Jag ska låta ett dånande anspråk gå ut, säger Den Helige, och när det här anspråket går ut så kommer många otros-makters fästen att rasa samman och jag ska låta floden av Min Närvaro flyta fram.
Det ni har sett i era syner, det ni hört det Jag talat –det är inte lögn, för det är sanning säger Herren!
För Jag har talat genom Mina profeter på denna ort och det ska spridas från den ena staden till den andra och ni ska få se hur ande furstarna som har bundit folket ger vika.
Dessa andefurstar som ni ibland tycker er uppleva en sådan maktlöshet inför –dessa ska ni inte uppleva sån maktlöshet inför, utan med Mitt finger ska ni driva bort dem, säger Herren.
Jag ska föra Mitt folk upp på den plats där de äger friheten i Mig och de kan regera med Mig. Åh, Jag önskar ni kunde regera så som konungar, men ni ska få göra det, säger Herren.
Låt mig ha Min väg med er –Låt mig ha Min väg med er –Låt mig ha Min väg med er, säger Den Helige. Jag vill förkrossa er och Jag vill låta partigärdsgårdar rasa samman. Jag vill att partigärdsgårdar rasar samman och barriärer och skiljelinjer och skiljemurar ska rasa samman.
Å andra sidan, säger Herren, ska Jag resa upp en kraftig mur till beskydd för Mitt folk –mot villolära, mot irrlära, säger Herren. Ja, ni ska få en förnyad mur mot villolära. Ni ska få en förnyad mur mot irrlära, säger Den Högste. När den reses upp så ska ni åter igen få en röst i landet och från den här regionen ska en röst höras i landet som påverkar kristenhetens utveckling, som talar om renhet irlära och liv.
Ja ni ska få vara roten och stå i själva utsprunget till helgelseväckelse som ska bryta fram. Ty det komplicerade och det religiösa världen förstår inte väckelsens princip, men, säger Herren, Min princip –väckelsens princip –den har ni förstått och därför ska ni få, med gripna hjärtan, berörda hjärtan, förkrossade hjärtan –i barnaskapets Ande –ska ni få erövra landet, säger Herren. Minsta barnförstår det…
Åh, säger Herren, låt Mig få gripa er, låt Mig få röra vid er på nytt, säger Herren.
Låt Mig få förnya alla visioner, inte bara en vision, utan låt mig få förnya alla visioner –ty Jag är visionernas förnyelse, säger Herren.
Jag är Mitt ibland er just nu för att förnya visionen och vem som helst som räcker ut sitt hjärta mot Mig just nu ska få sin vision förnyad.Och ingen ska gå med en kränkt vision, ingen ska gå med en trasig vision –ingen ska gå med en vision som svider och bränner och blöder och plågar. Ingen ska gå med en vision som är full av besvikelse och bitterhet för att man inte orkade, utan ni ska få förnyad vision och ni ska inse;Inte genom någon människas kraft eller styrka skall det ske, utan genom Min Ande, säger Herren. Amen. ”

+ Visa mer

Profetiska budskap till Varnhem

Här berättar Lisa om tavlan

+ Visa mer

Tilltal/ profetior 2021

Benny

I morse kom Du, ni för mig så
Starkt.

Och när jag sätter mig för att skriva så ser jag en bild. Pröva det jag nedan skriver. Lämna det om det inte känns rätt.

Ser en bild på pil. Framför allt Eggen på pilen. Och hur ni utgörs av eggen. Och hur Herren I DETTA NU slipar eggen. Bakom eggen finns ett skaft. Skaftet är viktigt för hur långt pilen ska sträcka sig. Skaftet är alla de som står bakom er i bön. Och det är viktigt med infästningen mellan egg och skaft. Jag ber om enhet och beskydd för er. Att ingen splittring eller glapp mellan egg och skaft skall ske.

Jag ser också ett koger av pilar. Och påminns om det bibelord fr Jesaja.

”Han gjorde min mun lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger.”
‭‭Jesaja‬ ‭49:2‬ ‭

Önskar er all välsignelse och står med i bön! Jenny Nykvist

En dröm från en äldre dam
I drömmen står jag i min lägenhet och tittar ut ner genom fönstret. Då kommer en stor, blå likbil med orden SVEPNING skrivet på.

Uttydning:
Kristna ska få nåd att återvända till trons kärna. Det som ska dö i vår tid är svepning av Ordet. Svepningen är det tygstycke som skymmer Ordet. Vi ska få nåd att börja längta efter det rena, skarpa Ordet bakom alla svepningar. När vi börjar dela Ordet i dess sannaste kärna så kommer det att drabba människor med sin kraft. Ordet blir så som en brinnande kärlekspil som snabbt borrar sig in i människors hjärtan och slår rot. Det ska bli en tid då människors hjärtan är öppna och då ska Ordet som drabbar dom vara så rent så möjligt. Fritt från svepningar. Svepningen är som oklarheter som fienden kan använda i kombination med sina lögner och på så vis slå med lögnerna mot människor. I Bibeln när människor varit insvepta så ansågs dom döda, sovande i väntan på uppståndelsen. När Jesus, Guds eget Ord, var insvept så var han som död. Men han bar kraften till livet inom sig. Som ett frö. När han väcktes upp i kraft av anden (regnet) så kunde svepningarna (bindlarna/skalet) inte hålla kvar honom i det dolda. Och då skedde miraklet öppet inför allas ögon. Och svepningen, med spår av tidigare skador, låg kvar i hans gamla människas gravkammare. Allt detta ska ske för att ära Gud och upphöja hans renhet och allvar.

+ Visa mer

Känner du till något annat tilltal som borde finnas med här hör av dig till info@bonealliansen.se