Aktuella Böneämnen

Be med Oss

Folket
Be och bryt furstens makt över politiska ideologier och religiösa fästen, som håller människor fångna i hat mot Israel och Guds sanna verk.
Bryt bojor och band utifrån Jesaja 61 och be för människors frälsning och omvändelse.

Landet
Be för genombrott i landet genom att bryta ner politiska, andliga, ockulta och ideologier, som håller landet fånget.

Regionen
Be för våra lokala omständigheter, kyrkor och församlingar. 
Enskilda människor som behöver bli frälsta.

Digital konferens 29 – 30 Maj
Förberedelserna för konferensen är i fullgång.
Be för genombrott under konferensen och att den ska komma att påverka  regionen och hela landet.
Människors frälsning, omvändelse och helande till Ande, kropp och själ.
Be också för Stefan Björk, Impact Center och hans team,
Be för predikanter och lovsångare.
Allianskyrkan i Varnhem med team.

Böneförslag
Församling tar ett pass på 6 timmar och fördelar det mellan sina medlemmar.

Alternativ
Enskilda bedjare som går samman med andra och fördelar passet på 6 timmar.

En böneperiod på 6 timmar kan innehålla 
Lovsång
Tillbedjan 
Stilla inre bön 
Läsa och söka i Guds ord efter profetiskt tilltal 
Rop och gråt
Sittande, stående, gående, dansande eller på knä.

(Om du inte får ihop ditt pass, så be så länge du kan. 
Lämna sedan resten så får Herren ta hand om det.)

Landet befinner sig i en exceptionell katastrofal situation.
För att kunna bryta den krävs också något mer av oss än det vanliga.
Bönesatsningen är därför viktig.
Är vi som Jesustroende inte beredd att betala det priset, så lär det knappast bli någon förändring i vårt land.