Varför bonealliansen.se?

Be med Oss

Vi är ett gäng enkla människor som Gud har lagt ner bön i våra hjärtan för detta land.  På olika sätt har Gud fört oss samman till Varnhem.
Varnhem har historiskt varit en betydelsefull plats för bön och Sveriges kristnande och vi tror att det återigen ska få vara betydelsefullt för det här landet, om inte annat så genom att vi från Varnhem startar detta böneinitiativ för landet. Därför vill vi frimodigt uppmana församlingar/ bönegrupper och dig som längtar efter förändring i landet att vara med och be för Sverige.

Jesus vill frälsa, förlåta och lätta människors bördor. Allt har han gjort möjligt genom sin seger på Golgata kors.

Utifrån fyra bibelsammanhang upplever vi att vi ska bryta gammal mark till ny, bygga upp de gamla ruinerna och trampa upp dom gamla stigarna. Det första profetiska tilltalet kom för fyra år sedan och handlade om uppdraget, Domarboken 6:1-16
De följande tre profetiska hälsningarna handlade om platsen.

1 Mose 26:12-23 Utifrån Jakobs brunnar, utbreda oss igen över landet.
Jesaja bok 61:1,4
Jesaja bok 43:19

Varnhem en historisk plats
För ungefär 1000 år sedan skedde en reformation i Sverige då vi lämnade hedendomen/asatron och blev ett kristet land. Som ni vet har Sverige under de senaste åren vänt sig bort från Gud och åter blivit ett hedniskt land.

Vi tror att nu är det dags för en ny reformation och att det område som för 1000 år sedan fick gå först och bana väg för kristnandet av landet åter skall få ha en central roll.

Skara stift i Västra Götaland är Sveriges äldsta stift. I detta stift, inte långt från Skara, ligger Varnhem, där man nyligen har hitta Sveriges äldsta kyrkorum. Detta tillsammans med att våra äldsta kungar och även Birger Jarl (han som grundade Stockholm) ligger begravda här visar att Varnhem på den tiden var en centralort för landet, både politisk och religiöst.

Varnhem är en historisk plats där Sverige enades under en kung och för ca 1000 år sedan etablerandes alltså Guds rike här och spreds till hela svenska folket. Det blev en Guds maktfaktor och Sveriges andliga, kulturella och ekonomiska centrum som sedan spred evangeliet till hela landet. Därför tror vi att Varnhem är en betydande plats för att åter ena landet i en mäktig väckelse.

Vi vill förvalta arvet av det som hände här för 1000 år sedan. Vi vill åter att Sverige skall få bli ett kristet land och har därför tagit detta böneinitiativ. Vi vill att du är med och ber för den plats där du bor på, för att vi tillsammans skall få se ett genombrott i Sverige.

29-30 maj 2021 kommer det att hållas en digital konferens i Varnhem. Det gör vi i samarbete med Impact Center i Örebro. Lördagens möten under kampanjen kommer att TV sändas av TV Vision Sverige.

TV Vision Sverige besöker Varnhem

Vi upplever att många människor mår dåligt och längtar efter förändring. Vi vet att svaret är ett hjärtats djupgående omvändelse genom Jesus Kristus, en kärleksväckelse  som smälter all kyla och misär.
Landet befinner sig i djup kris. Du och jag som Jesustroende sitter inne med svaret som människorna letar efter.
Vi söker församlingar/bönegrupper/bedjare som i bön bär fram Sverige till genombrott.

Låt oss gemensamt gå samman och be och förbereda oss för väckelse!